حروف مشبه بالفعل عربی کنکور – نوشدارو ۲

حروف مشبه بالفعل عربی کنکور – نوشدارو ۲

حروف مشبه بالفعل عربی کنکور – نوشدارو ۲ 1280 853 وب‌سایت رسمی استاد ناصح زاده

نوش دارو عربی – شماره۲ – قواعد حروف مشبه بالفعل رو بریز دور!

حروف مشبه بالفعل برای قواعد درس ۱ دوازدهمه که متاسفانه خیلی از بچه ها درگیر بحث های قواعدی و کاربردی که اینا تو یک جمله دارن و برای یک جمله اسمیه ایجاد میکنند، میشن و خیلی براشون تست سختی خواهد بود! اما اشتباه نکنیم؛ تو نظام جدید آموزشی، حروف مشبه بالفعل فقط ترجمه و کاربرد معناییش مهمه و تو سال۹۸ از این نکته ۲تا تست طرح شد و این اتفاق در سال های آینده هم خواهد افتاد!
اِنَّ (برای تاکید میاد)
اَنَّ (برای وصل کردن دو عبارت)
کانَّ (برای تشبیه به کار میره)
لکِنَّ (برای‌ رفع ‌ابهام‌ و تکمیل‌کردن ‌عبارت‌ قبل)
لعلَّ (برای امید داشتن یا بیان تردید به کار میره)
لیت (برای بیان آرزو به کار میره)

تست‌کنکور۹۸ – سراسری تجربی

این مطلب را هم مشاهده کنید :  افعال ناقصه عربی کنکور - نوشدارو 1

عربی کنکور 1400 با پکیج های کافه عربی

021-22797582
info@miladnasehzadeh.com
021-22797582
info@miladnasehzadeh.com
X